Игри

Информация за страница Яворец

      Културните и природни забележителности в село Яворец заслужават вниманието на всички, които са почитатели на туризма и се интересуват от история. Първо трябва да се започне с читалището Васил Левски 1922, но не бива да бързаме с изводите относно построяването на сградата. Макар и построено през 1922-ра, цели тринадесет години по-рано се започва обсъждане за построяване на такъв тип сграда. Група младежи от селото полагат основите на културния живот в това населено място, но всъщност ръководната роля в това отношение се пада на известен брой местни жители. Техните имена са Христо Лалев, Влади Илиев, Недко Станчев и други. Първата стъпка в тази насока – за да започне дейността на читалището, е свързана с подаръка на книги в количество между 50 и 60 тона. Малко по-късно се закупуват допълнителни 25-30 тома, за да се дообогати архивът. За местоположение на библиотеката се избира къщата на Христо Лалев, който веднага започва да изпълнява длъжността библиотекар.

       Избухването на Балканската война през 1912-та година слага край на дейността на читалището в село Яворец. Така или иначе то все още не съществува в окончателната си форма. Годините на Първата световна война също се оказват пагубни за читалищна дейност, така че то се възстановява едва на 17-ти декември 1922-ра година. Това е може би причината в името му да се съдържа въпросната година – когато вече нищо не застрашава културния живот в селото. На 22-ри януари 1923-та година официално е приет читалищният устав, а това е вече предпоставка за развитието на усилена културна дейност. Не е трудно да се досетим защо за име е избрано това на Васил Левски, несъмнено най-великият борец за свобода. На първи май следващата година образователното министерство официално одобрява устава. През 1934-та година е закупен първият радиоапарат в селото, като тогава се чуват гласове от народна станция Христо Ботев. Но построяването на читалището не може да се завърши само с трудолюбие и честност – преди всичко са нужни парични средства. В това отошение местното население проявява забележителни качества и ангажира всички мъже до 60 години да строят сградата. Много мъже дават съгласието си в продължение на дванадесет дни да се трудят безплатно.

       След десети ноември 1989-та година дейността на читалището остава в рамките на библиотечното развитие. Към днешна дата в библиотеката се съхраняват приблизително шест хиляди тома, а освен това сградата има два салона. Те са съответно голям и малък, а в сградата се помещават още поне няколко организации. Една от тях е клуб Доброволец, а друго формирование носи името Клуб на инвалида. Не бива да забравяме още две групи от подобен характер – Твори и рисувай, в който се залага на изкуството, както и традиционният за селата като Яворец навсякъде в страната пенсионерски клуб. Карстовото плато Стражата е друга ценна забележителност за населението. То е разположено между градовете Севлиево, Габрово и Дряново. Дълговидната вита стена е неговата крайна точка в западна посока, а от скалния отвесен венец се открива чудесна гледка към околността. Счита се, че в пещерите около венеца са живели част от хора в първобитната човешка епоха.

eXTReMe Tracker